imgloader

Δευ - Παρ: 8:30 - 17:30

Σαβ: 8:30 - 14:00

autopap@gmail.com

Header Menu
Search Popup Default
HeaderLinks Popup Default
Mobile X
Mobile X

Όροι Χρήσης

Κατά την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας και πριν την χρήση αυτού, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ– ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», οι οποίες βρίσκονται στην διεύθυνση  www. autopapa.gr . Οι όροι αυτοί θεωρούνται αποδεκτοί από την πλευρά του πελάτη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου και το αργότερο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας.

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BLACK FRIDAY 2023
- Η ενέργεια BF23 δεν ισχύει για αντικαταβολές

-Η ενέργεια Black Friday23 AUTOPAPA.gr ισχύει μέχρι το ποσό των 500ευρω

-Σε περίπτωση κατάθεσης του ποσού σε τράπεζα, παρακαλείστε να
εξοφλήσετε το ποσό στο ακέραιο (με δική σας επιβάρυνση όλων των εξόδων)
-Η ενέργεια ισχύει μόνο για τα προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα και μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση ταυτόχρονης καταχώρισης
παραγγελίας από διαφορετικούς πελάτες, θα τηρηθεί χρονική σειρά
προτεραιότητας
- Επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊόντων σε λίστα πριν την έναρξη και κατά τη
διάρκεια της ενέργειας, όμως η πράξη αυτή δεν δεσμεύει αποθέματα μέχρι την
καταχώριση της παραγγελίας
- Επιστροφές ειδών που αγοράστηκαν μέσω της ενέργειας Black Friday 2023
γίνονται δεκτές μόνο για ελλατωματικά είδη
-Η συμμετοχή στην ενέργεια Black Friday 2023 AUTOPAPA.gr σημαίνει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων
-Οι παραγγελίες Black Friday 23 AUTOPAPA.gr θα εκτελούνται από τη
Δευτέρα 27/11/23 και για τις επόμενες 10 εργάσιμες
-Εξαιρούνται από την ενέργεια οι κατηγορίες ΓΝΗΣΙΑ - ΟΕ - ORIGINAL
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο παρών  ιστότοπος ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία  «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στο Αίγιο, οδός Κανελλοπούλου αρ. 43, με ΑΦΜ: 036918200 νόμιμα εκπροσωπούμενης. Η χρήση του παρόντος  ιστότοπου από τον επισκέπτη αποτελεί την εκ μέρους του παραδοχή ότι όλοι οι όροι χρήσης  έχουν διαβαστεί και  έχουν γίνει πλήρως αποδεκτοί. Η εταιρεία « ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ » έχει την δυνατότητα, δίχως οιαδήποτε ευθύνη, να τροποποιήσει, οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση χρήσης του ιστότοπου, μετά από τροποποιήσεις των παρόντων όρων, θεωρείται αποδοχή των ανωτέρω τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας,  παρακαλείται να μην  κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.  Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και τυχόν  τροποποίησή τους, διέπονται  από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν διεθνείς συνθήκες που τους διέπουν.  Στην περίπτωση που οιοσδήποτε όρος από τους παρόντες, κριθεί ότι είναι  αντίθετος με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή  καταστεί ανίσχυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, να δημιουργεί έννομες συνέπειες και αφαιρείται άνευ άλλου, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.autopapa.gr  (δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εικόνες, λογότυπα, επωνυμία κλπ. διακριτά γνωρίσματα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ– ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και προστατεύεται από το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Ρητά σημειώνεται ότι για τυχόν προϊόντα  ή υπηρεσίες τρίτων που  αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων,  η Επιχείρηση έχει λάβει νόμιμα άδεια χρήσης τους  για τις ανάγκες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Απαγορεύεται στον επισκέπτη οποιαδήποτε αναδημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση,  φόρτωση  των εικόνων, του λογισμικού, των λογοτύπων  και εν γένει  του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της νόμιμης δικαιούχου Επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ>>

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Επιχείρηση βεβαιώνει ότι όσα προϊόντα περιέχονται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα  είναι πραγματικά και αληθή και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες της  αποτελούν υποχρέωση της.  Δεσμεύεται για την καταλληλότητα των προϊόντων και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Ό έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών και της καταλληλότητας των  προϊόντων που  παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την  Ιστοσελίδα . Η επιχείρηση  «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η Επιχείρηση διαμορφώνει καθημερινά, κατά την κρίση της,  τις  τιμές των προϊόντων,  δίχως να υποχρεούται σε προειδοποίηση (με εξαίρεση τις  ``προσφορές``, όπου η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να διατηρήσει  σταθερή την  αξία του προϊόντος για συγκεκριμένο διάστημα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές αφορούν μόνο τις OnLine  παραγγελίες και δεν περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς  Η τοποθέτηση ενός προϊόντος στο ``καλάθι`` του επισκέπτη αποτελεί ένδειξη της  επιθυμίας του για αγορά και δεν διατηρεί αυτομάτως αμετάβλητη την αξία του σε  εκείνο το χρονικό σημείο. Μόνο μετά την επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρία, η τιμή του προϊόντος παύει να υφίσταται  τιμολογιακή αναπροσαρμογή.

5.  ΕΓΓΥΗΣΗ Όλα τα προϊόντα μας (εκτός των λαμπτήρων φωτισμού, των λιπαντικών, των χημικών σκευασμάτων, των ηλεκτρονικών μερών & των υλικών πέδησης) καλύπτονται από εγγύηση, η οποία είναι αποκλειστικά η εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή. Οι όροι που προσδιορίζει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρεία μας. (Σε περίπτωση προβλήματος κατά το διάστημα της εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας). Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ελαττώματα που οφείλονται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής του προϊόντος. Η εγγύηση τίθεται εκτός ισχύς στις εξής περιπτώσεις: όταν τα ελαττώματα του προϊόντος έχουν προκληθεί από: κακή τοποθέτηση και συναρμολόγηση εκ μέρους του πελάτη, κακή χρήση ή χρήση διαφορετική από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να ορίζεται από τις προδιαγραφές του προϊόντος),  σε οχήματα με σύστημα υγραερίου το οποίο έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων ως πρόσθετος εξοπλισμός κίνησης και δεν έχει  τοποθετηθεί στο εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος και αναιρείται για όλα τα ανταλλακτικά  του συστήματος ανάφλεξης και παροχής καυσίμου π.χ.:    Αντλίες Βενζίνης, Πολλαπλασιαστές, Μπουζί, Μετρητές Μάζας Αέρος (MAF) και όταν κατά την αντικατάσταση του συμπιεστή του συστήματος κλιματισμού, δεν έχει αντικατασταθεί το φίλτρο αφύγρανσης (αποξηραντήρας)  και το κύκλωμα ψύξης δεν έχει καθαριστεί με τον προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.  Για την ενεργοποίηση της κάλυψη της εγγύησης των προϊόντων απαιτείται  η προσκομιδή παραστατικού παροχής υπηρεσιών  συνεργείου αυτοκινήτων,  το οποίο διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργία και απασχολήθηκε  για την τοποθέτηση του ανταλλακτικού, με λεπτομερή ανάλυση των εργασιών που πραγματοποίησε. Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς των προϊόντων. Η ευθύνη της μεταφοράς βαραίνει αποκλειστικά τον αγοραστή και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας (courier ή πρακτορείο μεταφορών). Για την υποβολή του αιτήματος εγγύησης απαιτείται η υποβολή δήλωσης  και αποστολή της στην Εταιρεία, στο email: autopap@gmail.com  (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ)

6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Η ευθύνη για την  επιλογή του προϊόντος (κωδικοί, χαρακτηριστικά κλπ)  και την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον πελάτη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να  ελέγξει εάν οι κωδικοί ανταλλακτικών που έχει παραγγέλλει έχουν εφαρμογή στο δικό του όχημα και αντιστοιχούν στους ίδιους γνήσιους κωδικούς που αναγράφονται στα ανταλλακτικά του οχήματός του. Τυχόν εσφαλμένη παραγγελία από αποκλειστική υπαιτιότητα του πελάτη ( λόγω άγνοιας ή αμέλειας του ή τυχόν άλλο λόγο που τον αφορά), τον επιβαρύνει, με τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής του προϊόντος.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η παράδοση των προϊόντων  μας, μετά την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας, είναι άμεση και μπορεί να γίνει είτε 1. με την  εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ COURIER  και 2. με Πρακτορεία Μεταφορών. Η τελευταία επιλογή (2.) είναι ο πλέον οικονομικός τρόπος αποστολής για παραγγελίες μεγάλου βάρους και όγκου ή η μοναδική επιλογή για προϊόντα των οποίων η μεταφορά δεν είναι δυνατή με εταιρίες ταχυμεταφορών όπως π.χ. ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες), πλαστικοί θόλοι τροχών, συσκευασίες υγρών.  Εάν επιθυμείτε την παράδοση των εμπορευμάτων με εταιρία ταχυμεταφορών ή μεταφορική εταιρία, της επιλογής σας,  μπορείτε να το αναφέρετε ρητά στα σχόλια της παραγγελίας σας και εν συνεχεία  η εταιρία ταχυμεταφορών ή η μεταφορική εταιρία της επιλογής σας  να τα παραλάβει από το κατάστημα μας, μετά από συνεννόηση μαζί μας. Άλλως  η εταιρία μας επιλέγει την  συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ή την μεταφορική εταιρία για την παράδοση των προϊόντων σας, σύμφωνα με την κρίση  της και  την εμπειρία  της για το ποια εταιρία θα παραδώσει σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Στην περίπτωση επιλογής της  ΕΛΤΑ  COURIER , το κόστος μεταφοράς παρατίθεται στο παραστατικό που θα λάβετε ως ξεχωριστή διακριτή χρέωση και είναι άμεσα πληρωτέο. Στην περίπτωση επιλογής  μεταφοράς των προϊόντων με ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Πρακτορεία, η χρέωση  μεταφοράς στο παραστατικό αφορά  μόνο το κόστος της μεταφοράς από το κατάστημα μας στην εδρα της συνεργαζομενης μεταφορικης εταιριας στην Αθήνα (ΑΧΑΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-Οδος:Πετρου Ραλλη -Τηλεφωνο:...) και το κοστος ειναι 3€ για τα τυποποιημενα δεματα και 30€ για παλετα,για οποιαδηποτε αλλη περιπτωση θα υπαρχει συννενοηση αναμεσα στο καταστημα και τον πελατη.Το επιπλέον κόστος μεταφοράς από την έδρα της ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ στην Αθήνα στην διεύθυνση  αποστολής του προϊόντος , θα καταβληθεί  από τον αγοραστή  απευθείας στην μεταφορική εταιρία, κατόπιν  συμφωνίας τους.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της (ανταλλακτικά και αξεσουάρ) να είναι ετοιμοπαράδοτα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της. Εάν παρατηρηθεί πρόβλημα διαθεσιμότητας σε ορισμένα προϊόντα, αυτό συμβαίνει δίχως ευθύνη της Εταιρίας, είτε λόγω αυξημένης αγοραστικής ζήτησης του προϊόντος  είτε λόγω μη έγκαιρης παράδοσης ή κατάργησής του  από τους προμηθευτές μας. Επίσης η Επιχείρηση  δεν φέρει ευθύνη,  στην περίπτωση  αδυναμίας τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας,  προκειμένου να επιβεβαιώσει  την ορθότητα της παραγγελίας και στην περίπτωση ακραίων φαινομένων όπως καταστροφές, πανδημίες, απεργίες, πόλεμοι, λόγοι που συνιστούν  ανωτέρω βία.

9. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των προϊόντων, μπορείτε όμως να το ελέγξετε, αφού επιλέξετε τον τρόπο αποστολής.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης δίνει  τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν όπως είναι ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, φύλο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), Ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, FAX, κ.λπ.  Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα είναι τα απολύτως αναγκαία που συλλέγει η Επιχείρηση για την σύναψη της πώλησης, την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη.  Η  Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με βάση τις αρχές της νομιμότητας και της αναλογικότητας και όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός  (GDPR).  Η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα:

1) στο πλαίσιο της εκτέλεσης  της συμβατικής υποχρέωσης της (ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως)

2) την  συμμόρφωση  της με υποχρέωση που επιβάλλεται από το Νόμο προκειμένου ο  πελάτης, με την συγκατάθεση που ήδη έχει δώσει,  να λαμβάνει νομίμως ενημερώσεις για προϊόντα και προσφορές εξατομικευμένες στις προσωπικές του προτιμήσεις.   Η Επιχείρηση στην περίπτωση αποφυγής απάτης ή δολιοφθοράς είναι πιθανό να αιτηθεί από τον πελάτη επιπλέον  προσωπικά δεδομένα πχ αστυνομικό δελτίο ταυτότητας κλπ.  Η Επιχείρηση διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους  οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για λογαριασμό της. Ειδικότερα διαβιβάζει στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο κλπ. σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών της στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης  πώλησης ή σε τρίτους για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης π.χ. όταν  μεταφέρει στοιχεία σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο πελάτης  τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές του με την Επιχείρηση και  την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Επιχείρηση διασφαλίζει ότι έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλιση αυτών των δεδομένων. Παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη και είναι υποχρεωμένη να υπογράφει  ειδική σύμβαση με τους Τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.  Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι της Επιχείρησης και οι συνεργαζόμενοι τρίτοι  που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του πελάτη  είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα  προσωπικά δεδομένα του, απαγορεύεται από το Νόμο (με εξαίρεση τις αρμόδιες εισαγγελικές, αστυνομικές αρχές, όπου υφίσταται έκτακτη περίπτωση). Ο πελάτης έχει  δικαίωμα ελέγχου της νομιμότητας της επεξεργασίας,  πρόσβασης στα δεδομένα και λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους. Έχει δικαίωμα να διορθώνει ή να τροποποιεί τα προσωπικά του δεδομένα. Έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που τηρεί η Εταιρία.  Έχει δικαίωμα να ζητά περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων και να εναντιώνεται οποτεδήποτε στην επεξεργασία των προσωπικών του  δεδομένων του. Έχει δικαίωμα να ανακαλεί ελεύθερα την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία. Στην τελευταία περίπτωση, οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρία, προ της εναντίωσης του, παραμένουν ισχυρές και παράγουν έννομες συνέπειες. Σε περιπτώσεις  όπως πχ δημοσίου συμφέροντος και αποτροπής εγκλημάτων κατά ζωής ή περιουσίας, τα ανωτέρω δικαιώματα  του πελάτη υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν παύει η προστασία τους.

11. ΧΡΗΣΗ  Cookies Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν πρόγραμμα περιήγησης (Internet browser) κατά την πλοήγησή του επισκέπτη και στη συνέχεια τον αναγνωρίζουν την επόμενη φορά που θα επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Δεν προκαλούν  βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ούτε στα αρχεία του. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, είναι ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστότοπου, την  ομαλή περιήγηση του πελάτη  και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου,  βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για το άρτιο αποτέλεσμα της ιστοσελίδας.

12. GΟOGLE  Analytics Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics μια υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία Google Inc. ("Google"). Η τεχνολογία του Google Analytics χρησιμοποιεί αρχεία κειμένου , τα λεγόμενα "Cookies", τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και σας επιτρέπουν να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας των Cookies σχετικά με τη δική σας χρήση αυτής της ιστοσελίδας , συνήθως αποστέλλεται σε ένα διακομιστή της Google, που βρίσκεται στις Η.Π.Α. και εκεί αποθηκεύεται. Σε περίπτωση ενεργοποίησης ανώνυμης IP σε αυτή την ιστοσελίδα , η δική σας διεύθυνση IP θα περικοπεί στο Google στα πλαίσια του νόμου των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλων μερών της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Ως φορέας αυτής της ιστοσελίδας , η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας , να δημιουργήσει τις εκθέσεις σχετικά με την δραστηριότητα της ιστοσελίδας και να παρέχει στο χειριστή της ιστοσελίδας άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP με την οποία κινήστε στο πρόγραμμα περιήγησής σας , θα χρησιμοποιηθεί στο Google Analytics και δεν θα αναμιγνύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αφαιρέσετε την αποθήκευση των cookies , επιλέγοντας την αντίστοιχη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας , αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείστε όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας πλήρως και μπορεί επίσης να σταματήσει η χρήση δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των IP διευθύνσεων). Εν τω μεταξύ ο παρακάτω σύνδεσμος είναι διαθέσιμος για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών, ο πελάτης έχει δικαίωμα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο,  να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και να επιστρέψει το προϊόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, υποχρεωτικά μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι ο πελάτης να υποβάλλει ηλεκτρονικά μία δήλωση υπαναχώρησης  εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και η Εταιρία να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση της.  Για την νόμιμη άσκηση της υπαναχώρησης απαιτείται η υποβολή δήλωσης  και αποστολή της στην Εταιρία και αποστολή της στην Επιχείρηση, στο email: autopap@gmail.com (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ)  Η υπαναχώρηση γίνεται δίχως επιβάρυνση για τον πελάτη και οφείλει να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε, δίχως αυτό να έχει χρησιμοποιηθεί, με όλα τα  τυχόν συνοδευτικά έντυπα και την συσκευασία του κλειστή,  σε άριστη κατάσταση, δίχως να έχουν αφαιρεθεί οι ταινίες ασφαλείας, όπου αυτές υπάρχουν Η επιστροφή του  τιμήματος από την Επιχείρηση, κατόπιν της άσκησης της υπαναχώρησης,  θα γίνει εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την απόδοση εκ μέρους του πελάτη του προϊόντος και  μόνον εφόσον αυτός έχει προηγούμενα εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος  και εν συνεχεία τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Υπαναχώρηση δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση που ο πελάτης έχει εξάγει το προϊόν (ανταλλακτικό - αξεσουάρ) από την συσκευασία και έχει τοποθετήσει/χρησιμοποιήσει στο όχημά του, έστω και μια φορά, διότι πλέον το προϊόν θεωρείται μεταχειρισμένο. Υπαναχώρηση δεν δύναται να  γίνει στην περίπτωση προϊόντων τα οποία  δεν υπάρχουν σε διαθεσιμότητα στην Ελλάδα και  θα πρέπει να  εισαχθούν  στην χώρα κατ’ εντολή του πελάτη και τα οποία  δεν δύναται να επιστραφούν στον προμηθευτή. Επίσης υπαναχώρηση δεν δύναται να γίνει σε επιλεγμένα είδη φανοποιείας. Στις περιπτώσεις αυτές (προϊόντα εισαγωγής – χωρίς δυνατότητα επιστροφής και επιλεγμένα είδη φανοποιείας)  ο πελάτης ενημερώνεται εγγράφως για την μη δυνατότητα υπαναχώρησης,  προτού ολοκληρώσει την παραγγελία του,  προκειμένου να δώσει την  έγγραφη συναίνεση του. Για την παραγγελία των ανωτέρω προϊόντων, απαιτείται η υποβολή δήλωσης  και αποστολή της στην Επιχείρηση, στο email: autopap@gmail.com (υπόδειγμα θα βρείτε εδώ). Μόνο μετά  την χορήγηση της συναίνεσης του πελάτη, η Εταιρία προβαίνει στην εκτέλεση της παραγγελίας.   Επισημαίνουμε στον πελάτη ότι πριν την τοποθέτηση του νέου προϊόντος, καλό είναι  να το αντιπαραβάλει με το παλαιό προς αντικατάσταση εξάρτημα, ώστε να βεβαιωθεί τουλάχιστον οπτικά ότι δεν υπάρχει διαφορά. Αν παρατηρήσει οιαδήποτε διαφορά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση μας, έχει το δικαίωμα άρνησης της επιστροφής του προϊόντος. Η Επιχείρηση μας θα πρέπει να ενημερώνεται πριν από οποιαδήποτε ενέργεια. Το κόστος των μεταφορικών βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη, εκτός της περίπτωσης δικής μας υπαιτιότητας στην επιλογή λάθους προϊόντος, όπου καλύπτουμε καθολικά το κόστος μεταφοράς του επιστρεφόμενου προϊόντος και της αποστολής νέου.

14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σε περίπτωση ευθύνης της Επιχείρησης για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος , ο πελάτης δικαιούται νόμιμα κατά άρθρο 540 ΑΚ α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι κάτωθι περιπτώσεις αποτελούν νόμιμη επιστροφή προϊόντος : 1. Όταν  παραδίδονται στον πελάτη διαφορετικά προϊόντα, κατά είδος ή ποιότητα (κωδικούς, χρώμα  κλπ) από τα παραγγελθέντα εκ μέρους του. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με βάση το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής παραγγελίας που έχει συνταχθεί και την επιβεβαίωση που έχει λάβει ο πελάτης  από την Επιχείρηση.   2.  Σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος  που παραδίδεται  είναι εντελώς κατεστραμμένη ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Η καταστροφή  της συσκευασίας αποδεικνύεται μόνο με φωτογραφία, κατά την στιγμή της παράδοσης, ενώπιον του υπαλλήλου της μεταφορικής εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δύναται να αρνηθεί την παραλαβή και να αιτηθεί άμεσα την αντικατάσταση. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πωληθέν προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας, υπό την προϋπόθεση, ως ανωτέρω αναφέρεται, ότι το ελάττωμα θα διαπιστωθεί τεχνικά και η έλλειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας είχε συμφωνηθεί εγγράφως με την Επιχείρηση. Εφόσον αποδειχθεί κατασκευαστική αστοχία και το πρόβλημα είναι ορατό άμεσα, η Εταιρία μας καλύπτει καθολικά το κόστος μεταφοράς του επιστρεφόμενου προϊόντος και της αποστολής νέου. Αν η βλάβη ή η δυσλειτουργία δεν είναι εμφανής, το προϊόν αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Επιχείρησης μας ή του προμηθευτή μας, προκειμένου να αξιολογηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχου της κατασκευάστριας εταιρίας. Εφόσον το πόρισμα της έκθεσης αποφαίνεται κατασκευαστική αστοχία, το προϊόν αντικαθίσταται άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση το προϊόν δεν αντικαθίσταται. Στις  ανωτέρω περιπτώσεις τα προϊόντα επιστρέφονται, με χρέωση της Επιχείρησης,  στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης και την συσκευασία του, όχι μετά την πάροδο  δέκα τεσσάρων  (14) ημερών,  άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση για την καταλληλότητα (συμβατότητα) του πωλούμενου προϊόντος στο όχημα του πελάτη, καθώς η επιλογή και η αγορά γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του, αποκλειόμενης  οιασδήποτε δικής της ευθύνης  ή των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της.  Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων .  Δεν φέρει ευθύνη  για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στον επισκέπτη, κατά την διάρκεια χρήσης του ιστότοπου ή ιστότοπων τρίτων, τα οποία έχουν σχέση με την δική του υποδομή ή που οφείλονται σε λόγους ανωτέρω βίας (διακοπή ρεύματος, σεισμός, πλημμύρα κλπ) καθώς ο επισκέπτης έχει  την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή περιήγηση του στο διαδίκτυο και οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας  για προστασία από ``ιούς`` . Τις δαπάνες των τυχόν επιδιορθώσεων τις αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης, αποκλειόμενης οιαδήποτε ευθύνης  για την Εταιρία.

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει ως εξής: Ο πελάτης δύναται  να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τις ποσότητες και τους κωδικούς των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’, πριν την  ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Εάν ο πελάτης έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία αποστολής του προϊόντος,   μπορεί να επικοινωνήσει με το τηλεφωνο υποκαταστηματος 26911-81369 ή μέσω e-mail με το autopap@gmail.com.

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Οι παρόντες όροι είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Δίκαιο και τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες. Για οιαδήποτε διαφωνία ή ένσταση παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άλλως   αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και μάλιστα αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης που είναι η πόλη του Αιγίου.

18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι πρωταρχικός σκοπός της Εταιρίας μας είναι η άμεση και σωστή εξυπηρέτηση σας. Εφόσον παρουσιαστεί οιοδήποτε πρόβλημα προτεραιότητα μας είναι άμεση εξεύρεση λύσης. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφόρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

19.ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ MASTER

Σάς γνωρίζουμε σύμφωνα με την κωδικοποιήση κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ (ΦΕΚ 2983/2017 άρθρο 1, παρ.13) η πώληση προιοντων με ένδειξη <<ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ>> προυποθέτει την έκδοση τιμολογίου και την διάθεση αυτών μόνο σε επαγγελματίες χρήστες με ταυτόχρονη χορήγηση του ανάλογου Δ.Δ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ: CB16/ CB20/ SFP16/ WG16 EC16

Παρακαλείσθε για την συμμόρφωση σας τις ανωτέρω διατάξεις προς αποφυγή επιβολής προστίμου.